Plan voor overlastprobleem in Ronse

In Ronse heeft de stad intussen een plan uitgewerkt om het probleem van overlast door jongeren aan te pakken via het zogenoemde JORES-project, wat staat voor Jongeren en Ouders voor Respect op Straat.
Daarmee willen ze de jongeren van de straat houden en de ouders sensibiliseren over het gedrag van hun kinderen. Het project bestaat uit twee delen.

Enerzijds zijn er de jongerencoaches. Dat zijn mensen die naar de plaatsen trekken waar jongeren zijn om hen aan te spreken over hun gedrag. Anderzijds is er een caseteam. Dat team zal elk geval van overlast bespreken.

De komende weken begint de stad Ronse met de opleiding voor medewerkers, het project zelf start in september.