Gerecht gaf 15 miljoen meer uit dan begroot

In acht jaar tijd zijn de uitgaven bij het gerecht verdubbeld. Vorig jaar liepen de kosten op tot zo'n 105 miljoen euro, terwijl er maar 90 miljoen euro begroot was. Dat blijkt uit een rapport van de commissie die het gerecht moet moderniseren.
Vorig jaar werd aan gerechtsdeurwaarders 14 miljoen euro uitgegeven, 3,6 miljoen meer dan begroot. Naar tolken en vertalers ging dan weer 18 miljoen euro, 2,5 miljoen meer dan daarvoor was uitgetrokken.

"De stijging van de gerechtskosten is onhoudbaar", zegt Eric Beaucourt, ondervoorzitter van de commissie. "Men heeft geen overzicht van wat er er allemaal uitgegeven wordt. Momenteel worden alle uitgaven centraal ingegeven en ons voorstel is nu dat alle gegevens lokaal worden ingevoerd via een uniforme webapplicatie zodat de Justitie centraal meer controle kan uitvoeren."