N-VA meest concrete programma, Groen! duurste

Veel beloftes, weinig concrete voorstellen. Dat is de algemene conclusie van een analyse van de Vlaamse partijprogramma's. Over hoeveel alle beloftes zullen kosten, blijven de partijen bijzonder vaag. Alleen de N-VA heeft een gedetailleerd budgettair programma. Groen! valt dan weer op met het duurste verkiezingsprogramma.
Alle partijen ijveren in hun programma voor meer geld voor de kinderopvang en voor de gehandicaptensector, maar niemand plakt daar concrete bedragen op. CD&V pleit bijvoorbeeld voor een Vlaamse kinderbijslag, maar in haar programma wordt niet duidelijk gemaakt hoe dat gefinancierd moet worden. CD&V pleit ook voor meer geld voor de gemeenten via het gemeentefonds, zonder te zeggen hoe dat gecompenseerd moet worden.

Open VLD wil de jobkorting verdubbelen - volgens Herman Matthijs van de VUB "toch goed voor 1,2 miljard euro" -, meer geld voor openbare werken en heeft nog een resem voorstellen waardoor de ontvangsten zullen verminderen. Het enige concrete voorstel van de liberalen over extra inkomsten is het aantal ambtenaren verminderen, maar dat is nooit genoeg om alle voorstellen te compenseren, besluit Matthijs. Conclusie: de twee grootste coalitiepartners - CD&V en Open VLD - beloven meer dan ze kunnen betalen.

Lijst Dedecker heeft het als nieuwe partij wat gemakkelijker om besparingsvoorstellen te lanceren. Zo wil de LDD besparen bij de ambtenaren, bij De Lijn, door de provincies af te schaffen,... Maar de partij wil ook de onroerende voorheffing op de eerste woning afschaffen, "wat dit jaar toch al 70 miljoen euro zal kosten", zegt Matthijs.
Ook het programma van Vlaams Belang is "al bij al niet geweldig uitgewerkt", vindt Matthijs. De N-VA heeft daarentegen dan weer het best uitgewerkte budgettaire programma, waarin zeer gedetailleerd wordt uitgelegd wat alles zal kosten. De N-VA is ook de enige partij die de komende twee jaar een tekort op de begroting toelaat en wil lenen om de economie impulsen te geven. Tijdens de tweede helft van de legislatuur moet de begroting dan opnieuw in evenwicht worden gebracht.

Groen! heeft dan weer het duurste verkiezingsprogramma, met onder meer de kilometerheffing, een duur klimaatplan en heel veel andere dure kosten. Als compensatie willen de groenen dat de missing links op de autosnelwegen niet uitgevoerd worden, wat heel wat minder uitgaven met zich meebrengt. Hoe dan ook blijft het groene programma het duurste.

Meest gelezen