Politiehervorming geslaagd, maar kan nog beter

De politiehervorming die tien jaar geleden in ons land werd doorgevoerd, is geslaagd, maar er blijven nog een aantal niet onbelangrijke punten die beter kunnen.
Dat blijkt uit een evaluatieverslag dat minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD) van de Federale politieraad ontvangen heeft.

De hervorming van de politie, waarbij rijkswacht en de politie werden geïntegreerd in een federaal en lokaal korps, is geslaagd, concludeert het rapport.  De sterkte van de hervorming bestaat er onder meer in dat de federale en lokale politie zichzelf als één geheel zien en ook zo worden gezien. Ook de kwaliteit, het enthousiasme en het professionalisme bij veel onderdelen van de politie zijn erop vooruit gegaan.

Een aantal dingen kunnen nog wel beter. Zo moet er een  langetermijnvisie worden uitgewerkt en moet de opleiding verbeterd worden. Ook pleit het verslag voor een herwaardering van de wijkwerking, het afstemmen van de interne en externe controlediensten en een herziening van het tuchtstatuut.

Bureaucratie

Minister De Padt vindt dat er zo snel mogelijk een parlementair debat moet komen over het verslag. Naast de aanbevelingen van het rapport wil hij ook zijn eigen accenten en aandachtspunten verder uitwerken.

Zo wil hij de politie minder bureaucratisch maken. Vooral aan de top moeten er een aantal functies verdwijnen. Wat de verloning van de agenten betreft wil hij naar een systeem waarbij de premies een minder groot deel van het loon uitmaken.
De politievakbond VSOA blijft zich verzetten tegen een dergelijke functionele verloning. Binnen het huidige budget zullen er dan altijd mensen zijn die loon verliezen en dat kan niet zegt de bond.