Van wie is dit land en welk land is van ons?

Mich De Winter, 11e opvolger voor de SP.A voor het Vlaams Parlement, heeft een opmerkelijke affiche gemaakt. Volgens hem de enige juiste.
"Dit is ons land". Met die slogan voert Vlaams Belang keihard campagne. "Ons land" betekent voor de partij zoveel als "waar de Vlaming baas is".

Mich De Winter, what's in a name, geeft echter een heel andere invulling aan "ons land" en maakte een alternatieve affiche. Volgens hem "de juiste versie van de affiche". Benieuwd wat zijn naamgenoot daarvan vindt...

lees ook