Vlaanderen vordert geld terug van Oostende

De Vlaamse overheid vordert ruim 70.000 euro terug van de stad Oostende. Het gaat om geld uit het stedenfonds dat niet correct zou zijn besteed.
Onder meer de vzw Economisch Huis Oostende wordt geviseerd. Dat huis stimuleert de lokale economie in de kuststad.

Volgens het Economisch Huis gaat het om een verkeerde interpretatie. Het is vooral een technische, boekhoudkundige discussie over welke kosten met stedenfondsgeld betaald mogen worden en welke niet. Het stadsbestuur van Oostende werkt aan een antwoord.

Geld uit het stedenfonds gaat voornamelijk naar de bestrijding van de armoede.