Voor het eerst in halve eeuw negatieve inflatie

De inflatie is in de maand mei gedaald tot -0,37 procent. Het was van december 1960 geleden dat er een negatief inflatiecijfer gemeten werd.
Het erg lage inflatiepeil is vooral het gevolg van de scherpe daling van energieprijzen. Gemiddeld lagen de prijzen voor elektriciteit, aardgas, stookolie, benzine en diesel in mei 2009 17,7 procent lager dan in mei 2008. Als de prijzen van de energieproducten op hun huidige peil blijven, zal die daling in de komende maanden wellicht nog oplopen omdat de energieprijzen in dezelfde periode van 2008 nog scherp aan het stijgen waren.

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) spreekt van een "bonus voor de koopkracht van de gezinnen". Volgens hem moet er niet gevreesd worden voor een deflatie.  Een negatieve inflatie mag dan wel onmiddellijk het beeld oproepen van deflatie, van consumenten die hun aankopen uitstellen omdat ze denken dat het nog goedkoper gaat worden, maar daarvan is nu nog geen sprake. Want de "onderliggende inflatie" (de inflatie exclusief energie) is sinds oktober wel licht aan het vertragen, maar bevindt zich deze maand nog altijd op 2,2 procent.

Vorig jaar nog piek van 5,91 procent

Het is geleden van december 1960 dat de inflatie in ons land nog negatief was. Toen bedroeg ze -0,17 procent. Midden vorig jaar bereikte de inflatie nog een piek van 5,91 procent. Daar waren ook de energieprijzen, die toen fors gestegen waren, verantwoordelijk voor.

De negatieve inflatie komt er een maand sneller dan het Planbureau had verwacht. Dat ging uit van een negatieve inflatie vanaf juni. Voor het hele jaar verwacht het Planbureau een inflatie van 0,3 procent.