"300.000 doden door klimaatverandering"

Jaarlijks sterven ongeveer 300.000 mensen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Dat blijkt uit een studie die door de voormalige VN-secretaris Kofi Annan in Londen werd voorgesteld.
Uit het rapport blijkt verder ook dat wereldwijd 300 miljoen mensen lijden onder de opwarming van de aarde. Ook de financiële gevolgen zijn niet te overzien. De klimaatveranderingen kosten elk jaar 90 miljard euro. Door een verstoorde natuur en de daaruit volgende voedseltekorten en ziektes kan de klimaatsverandering tegen 2030 jaarlijks de dood van een half miljoen mensen veroorzaken.

De opstellers van het rapport dringen erop aan om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen te halveren. Daarvoor zouden de industrielanden tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren met 25 tot 40 procent.

Maandag worden de resultaten van de studie besproken tijdens de VN-klimaatonderhandelingen in Bonn. Daar komen meer dan 3.000 experts samen om over de toekomst van de bescherming van het klimaat te spreken. Ook de bespreking van de opvolger van het Kyoto-protocol staat op het programma. Dat laatste wordt op het einde van het jaar in Kopenhagen vastgelegd.