"Ik heb zijn boodschap niet nodig"

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) is niet te spreken over het omstreden vonnis van een Antwerpse rechter en vindt het een verkeerd signaal. Ook binnen justitie is men "not amused".
"Ik heb zijn boodschap niet nodig om te weten dat er een probleem is met de strafuitvoeringen", zegt De Clerck.

"Of hij een fout heeft gemaakt, daar ga ik geen uitspraak over doen, maar ik vind dit wel een slecht signaal. Hij heeft verschillende mogelijkheden om commentaar te geven. Maar dat doe je niet door iemand die manifest schuldig is vrij te spreken."

"Hij verwijt dat er straffeloosheid is, maar gaat nu nog verder door zelf een sfeer van straffeloosheid te creëren", zegt De Clerck. "Bovendien is er beroep aangetekend en wordt het proces dus nog eens overgedaan. Zo bezorgt hij justitie nog meer werk en dat kan niet de bedoeling zijn."

"Op korte termijn komen er 7 nieuwe gevangenissen bij en er zijn nog initiatieven. Bovendien worden sommige straffen wel uitgevoerd, ook als ze minder dan 3 jaar zijn. Maar we hebben de tijd nodig om de plannen uit te voeren."

De Clerck kan geen maatregelen nemen tegen de rechter door de scheiding der machten. "Maar ik veronderstel dat de korpsoverste wel een dossier zal opstellen en dat er binnen justitie een initiatief wordt genomen."

"Brengt zo het hele gerecht in opspraak"

Het omstreden vonnis lokt ook binnen justitie negatieve reacties los. "Magistraten zijn teleurgesteld over het feit dat gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd, maar dat is geen reden om iemand vrij te spreken", zegt Armand Vandeplas, de erevoorzitter van het hof van beroep in Antwerpen.

"Een rechter behoort tot de rechterlijke macht en moet zich niet uitspreken over de uitvoerende macht. Dat is zijn taak niet."

"Dit komt neer op een wetsweigering en dat mag hij niet, hij moet zich beheersen. Hij brengt het hele gerecht in opspraak door dit vonnis."
Het Openbaar Ministerie is intussen wel in beroep gegaan tegen de uitspraak. Daardoor zal de zaak opnieuw worden behandeld. In principe zal de man dan wel worden veroordeeld.