Danny Smagghe schuldig aan discriminatie

Oud-provincieraadslid Danny Smagghe (Open VLD) is door de Brusselse correctionele rechtbank schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en segregatie. De man had in de zomer van 2003 voorgesteld alle allochtonen de toegang te weigeren tot de Vlaams-Brabantse provinciale domeinen. Hij krijgt wel opschorting van straf.
Smagghe deed zijn uitspraken in de erg warme zomer van 2003, toen er zich in de provinciale domeinen van Diest en Huizingen enkele incidenten voordeden met jongeren van allochtone origine die uit de omgeving van Brussel kwamen.

In een reactie op de incidenten stuurde Smagghe op 11 augustus een persbericht uit waarin hij een verregaand voorstel deed om alle allochtone jongeren de toegang te weigeren tot alle provinciale domeinen. "Ik vind het jammer voor de vreemdelingen die zich wel correct gedragen, en dat is de meerderheid, maar blijkbaar is het onmogelijk om het kaf van het koren te scheiden", klonk het toen uit de mond van het provincieraadslid.

Een dag later herhaalde hij dat voorstel op twee regionale televisiezenders, maar nadat hij door onder meer partijgenoot Karel De Gucht op de vingers was getikt, zwakte Smagghe zijn voorstel af. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) diende toch een klacht in met burgerlijke partijstelling.

Voor de correctionele rechtbank, bijna zes jaar na de feiten, verklaarde Smagghe dat zijn uitspraken vooral provocatief bedoeld waren om de bestendige deputatie aan te zetten tot actie. Zijn advocaat, Hugo Coveliers, vroeg de vrijspraak omdat Smagghe als politicus een probleem had vastgesteld en dat had aangekaart. "Een probleem dat volgens mediaberichten uit 2008 nog steeds blijkt te bestaan", voegde Coveliers nog toe.

Het CGKR zag dat anders en vond dat er duidelijk sprake was van aanzetten tot discriminatie en segregatie. "Er wordt een onderscheid en een verschillende behandeling voorgesteld op basis van etnische afkomst", pleitte de advocaat van het CGKR.

De correctionele rechtbank volgde het Centrum in zijn redenering. Smagghe moet het CGKR een schadevergoeding van 1 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 150 euro betalen.