Guido Fonteyn: Schrikgeld voor Ecolo?

De peilingen naar de kiesintenties in Wallonië spreken elkaar tegen. In de jongste peiling, van Le Soir en de RTBf, gaat de PS zwaar achteruit en wordt de MR de eerste partij.
Bij een vorige peiling (in o.a. La Libre) bleef de PS de grootste partij, en zou de MR licht achteruit gaan. Beide peilingen geven wel een flinke winst aan voor Ecolo. CDH lijkt terzijde te staan en toe te kijken.

Uit de kleine lettertjes in de commentaar bij de peilingen blijkt wel dat de foutenmarge te groot is, en dat een kwart tot een vijfde van de ondervraagden niet weet voor wie ze zullen stemmen (en dat zijn dan vaak PS-kiezers die in dubio staan of ze al dan niet overstappen naar Ecolo, al was het voor deze ene keer). Veel kan er met deze peilingen dan ook niet worden aangevangen.

Bovendien bestaat een belangrijk onderscheid tussen het totaal aantal stemmen van een partij en de verdeling daarvan over de toe te kennen zetels in de arrondissementen. In een aantal gevallen beslissen uiteindelijk overschotten uit andere arrondissementen hier mee over. Dit kan voor- of tegenvallen. Nu is het wel zo dat het de PS in een aantal arrondissementen in 2004 erg meezat, zodat zelfs licht verlies van stemmen snel naar groot zetelverlies kan leiden. Zoiets krijgt PS-voorzitter Di Rupo nooit aan zijn achterban uitgelegd.

Intussen gaat het moddergevecht verder. Nu circuleert in politiek Franstalig België een document met "affaires" (zéér kleine dingen, van geen kanten vergelijkbaar bij de grossiers van de PS), waarbij Ecolo is betrokken, maar dat gaat dan niet verder dan een VIP-behandeling voor Ecolo-topman Jean-Michel Javaux voor een match van voetbalclub Standard in Belgrado, of – en dit is toch iets interessanter – het feit dat Amay, waar Javaux burgemeester is, als buurgemeente van de atoomgemeente Tihange, van Electrabel een som van 205.000 euro kreeg, een soort schrikgeld, en dat Amay ook dividenden krijgt van Electrabel. Ongetwijfeld werd deze overeenkomst afgesloten vóór Javaux burgemeester werd, maar zij is volgens La Libre nog altijd van toepassing, hoewel Ecolo tégen atoomenergie is.

En zo gaan de campagnes hun onverkwikkend gangetje. Waarom de PS niet uitpakt met de verwezenlijkingen van de Waalse regering is mij een raadsel, en dat geldt ook voor het stilzwijgen van Waals minister-president Rudy Demotte, die van op zijn zijlijn het zijne moet denken van het onbeheerste optreden en de "tactiek" (moddergooien) van zijn partijvoorzitter.
Walloniëkenner en ex-journalist van De Standaard Guido Fonteyn schrijft al een hele tijd een wekelijks commentaarstuk voor onze site. In de aanloop naar de verkiezingen publiceert hij op woensdag en op vrijdag een bijdrage over de campagne in Wallonië en Brussel.

lees ook