Open VLD wil provinciaal referendum Oosterweel

Open VLD wil een provinciaal referendum in heel Antwerpen over de omstreden Oosterweel­verbinding. Dat heeft Kris Luyckx (Open VLD) gezegd in Terzake09. Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) gaat niet akkoord.

Over de omstreden Oosterweelverbinding is er de voorbije maanden al veel inkt gevloeid. Lange tijd leek men te kiezen voor een brug -de Lange Wapper- om de ring rond Antwerpen te ontsluiten. Maar al snel rees er protest van lokale verengingen die vrezen voor fijn stof en geluidsoverlast. Zij ijveren voor een alternatief tracé. De Vlaamse regering besliste onlangs om alvast een bouwvergunning in te dienen. In het najaar kan de stad Antwerpen zich uitspreken over de omstreden verbinding.

Wat met het Waasland?

Kris Luyckx (foto) -op de vijfde plaats voor Open VLD in Antwerpen- vraagt dat de volksraadpleging niet beperkt blijft tot de stad Antwerpen. "We zullen vragen dat er een provinciale volksraadpleging komt, want pendelaars uit de Kempen moeten hier ook over kunnen beslissen", aldus Luyckx. Open VLD heeft bij monde van viceminister-president Dirk Van Mechelen altijd duidelijk voor de Lange Wapper-brug geopteerd.

Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt gaat niet akkoord. "We zijn voor maximale inspraak rond de stad Antwerpen, maar een provinciaal referendum heeft geen zin. De gemeenten in het Waasland in Oost-Vlaanderen  zouden dan ook inspraak moeten hebben", aldus de lijsttrekker voor Europa.

In Terzake09 discussieerden beide politici over mobiliteit. Van Brempt en Luyckx gingen stevig in de clinch over vervoersmaatschappij De Lijn. Luyckx wil meer efficiëntie zien voor er weer geld wordt gepompt in De Lijn. Van Brempt verweet de liberalen dat ze de succesverhalen van De Lijn manifest weigeren te erkennen.

lees ook