Sterftecijfers in Vlaanderen fors gedaald

In tien jaar zijn de sterftecijfers in Vlaanderen aanzienlijk gedaald: bij de mannen nog iets meer dan bij de vrouwen. Dat blijkt uit cijfers, de zogenoemde gezondheidsindicatoren, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
In tien jaar tijd zijn er in Vlaanderen per 1.000 inwoners 20 procent minder mannen en 16 procent minder vrouwen gestorven. Dat komt door de vooruitgang van de geneeskunde, maar ook door gezondheidspreventie, zoals het promoten van een gezonde levensstijl en het vroegtijdig opsporen van kanker.

Er sterven verhoudingsgewijs aanzienlijk minder Vlamingen aan kanker, en vooral aan hart- en vaatziekten. Met zijn dalende sterftecijfers scoort Vlaanderen trouwens zeer goed. Volgens dokter Anne Kongs zit Vlaanderen in de top 5 van de landen of regio's met de laagste sterftecijfers.

Voor zelfmoord zit Vlaanderen wel bij de landen of regio's met de hoogste sterftecijfers, al sterven er sinds de piek van het jaar 2000 beduidend minder Vlamingen door zelfdoding.

Voorsprong levensverwachting van vrouwen op mannen wordt kleiner

Een jongen die in 2007 geboren werd, heeft een levensverwachting van 77,9 jaar. Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 82,9 jaar, een gevolg van de lagere vrouwelijke sterftecijfers. Maar de voorsprong van vrouwen op mannen wordt steeds kleiner: de mannelijke levensverwachting steeg de afgelopen 10 jaar meer dan de vrouwelijke.

Onderstaande tabel toont de levensverwachting die iemand had in het jaar 2007. Een jongetje dat in 2007 1 jaar was, heeft met andere woorden een levensverwachting van 77,3 jaar. Een vrouw die in 2007 45 jaar was, heeft nog gemiddeld 39,1 jaar voor de boeg.
De nieuwe gezondheidsindicatoren, grafieken en tabellen vindt u uitgebreid op deze site