Wat is chapter 11? Bruno Huygebaert legt uit

Chapter 11 maakt deel uit van de Amerikaanse faillissementswetgeving en vertoont gelijkenissen met ons gerechtelijk akkoord.
Stel: een bedrijf komt in financiële moeilijkheden en kan zijn schuldeisers niet meer betalen. Maar er is toch hoop op herstel en/of het is belangrijk voor de economie. Dan zullen de schuldeisers, de werknemers en de aandeelhouders meer gediend zijn met een voortzetting van de activiteiten dan met een liquidatie. Net zoals bij ons gerechtelijk akkoord blokkeert de Amerikaanse rechtbank dan voor bepaalde tijd de schuldvorderingen.

Intussen kan het bedrijf werken aan een herstructurering, noodfinanciering zoeken en ingrijpende maatregelen nemen. Daar hoort bijvoorbeeld de schuldenvrije verkoop van onderdelen bij. De rechtbank moet dat allemaal goedkeuren, maar chapter 11 biedt grote mogelijkheden voor een nieuwe start. Bekende Amerikaanse ondernemingen, zoals Texaco en Delta Airlines, zijn op die manier uit het slop geraakt. Maar lukt de reorganisatie niet, dan volgt toch nog het faillissement.