"Als er geld is, gaat dat niet naar jobkorting"

Dirk Van Mechelen (Open VLD) wil niet in een regering die de jobkorting niet opwaardeert, volgens Kris Peeters (CD&V) is er de eerste helft van de legislatuur sowieso geen geld voor die jobkorting. En wanneer het geld er wel is, moet dat niet naar een jobkorting gaan, zegt hij in Het groot debat 09.
Peeters en Van Mechelen zijn beiden kandidaat-minister-president op 7 juni. Alletwee hebben ze naar eigen zeggen "bewezen leiding te kunnen geven". Beiden willen ze "een sterke regering die keuzes kan maken". En ze willen met zo weinig mogelijk partijen in de regering.
Dat bindt hen. Wat hen verdeelt zijn hun prioriteiten voor de volgende Vlaamse regering. CD&V kiest voor een Vlaamse kinderbijslag, het wegwerken van de wachtlijsten en een innovatieve economie. Open VLD zet hoog in op de jobkorting.

"Ik stap niet in een regering waarbij we die jobkorting niet substantieel versterken", zegt Van Mechelen. "Er zijn belangrijkere prioriteiten", vindt Peeters. Hij wijst erop dat we de komende legislatuur 8,6 miljard euro moeten vinden. De eerste jaren zal er dan ook geen ruimte zijn voor extraatjes. "En als die beleidsruimte er wel is, moet ze niet worden ingezet voor de jobkorting", aldus Peeters.

"EOV of extreem onhaalbaar verhaaltje"

Dat de staat moet worden hervormd en Vlaanderen extra bevoegdheden moet krijgen, vindt zowel Filip De Winter (Vlaams Belang) als Frank Vandenbroucke (SP.A). Maar hoe die hervorming moet worden bewerkstelligd, daarover verschillen beiden grondig van mening. Dewinter kiest voor een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring of EOV. Vandenbroucke vertaalt dat als “een extreem onhaalbaar verhaaltje”.
De tijd van onderhandelen is voorbij, vindt Dewinter. Er moeten nu daden worden gesteld. "Bijvoorbeeld, waarom zouden we nog Vlaams geld investeren in het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten, als de Franstaligen niet willen praten? U durft niet, u toont alleen maar melktanden of een vals gebit, we hebben echt snijdende hoektanden nodig."

Vandenbroucke wil zijn tanden wel laten zien, maar dan alleen wanneer het om zaken gaat die echt belangrijk zijn. “Je moet dit land hervormen en je moet ook van je afbijten, maar we moeten het wel doen op goed uitgekozen prioritaire punten.” Daarnaast wil Vandenbroucke de bevoegdheden die Vlaanderen wel al heeft maximaal benutten. Als voorbeeld schuift hij de extra steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen naar voren. “300.000 jonge mensen krijgen steun op basis van een bevoegdheid die we sterk hebben uitgerokken.”

Gas terugnemen of harder werken?

Moeten we gas terugnemen in onze loopbaan om voor onze kinderen, zieken en ouders te kunnen zorgen? Of moeten we net een versnelling hoger gaan en nog harder werken om de crisis het hoofd te bieden? Mieke Vogels (Groen!) en Dirk Van Mechelen (Open VLD) houden er een heel ander maatschappijbeeld op na.
Open VLD wil "alle hens aan dek " om de noden in de zorgsector op te lossen. De partij ziet onder meer heil in privatisering. Groen! ziet meer in een andere levensstijl. "Ik denk dat het niet haalbaar, betaalbaar noch wenselijk is dat alle zorg wordt doorgeschoven naar de professionele zorg", zegt Vogels.

"Het is belangrijk dat we beseffen dat onze werkzaamheidsgraad te laag is. Daarom wil ik volop inzetten op flexibele, betaalbare opvang", aldus Van Mechelen. Vogels vraagt zich dan weer af "waar we mee bezig zijn. We moeten naar een samenleving waar we werken om te leven en niet leven om te werken."

"SP.A heeft SLP niet nodig om te verliezen"

De linkerzijde van het politieke veld gaat in verdeelde slagorde naar de verkiezingen, en dat tot groot ongenoegen van Frank Vandenbroucke. Die vraagt zich af waarom met name SLP, de vroegere kartelpartner van de SP.A, zich blijft uitsloven om te bewijzen dat beide partijen te veel verschillen om te kunnen samenwerken.
De versnippering is funest voor de SP.A en met uitbreiding links, vindt Vandenbroucke. SLP-voorzitter Geert Lambert is het er niet mee eens: "De versnippering zit net in de SP.A zelf. De SP.A zal SLP niet nodig hebben om de verkiezingen te verliezen".

Geen rechtse formatie na 7 juni

Kan er na 7 juni een rechtse meerderheid op de been worden gebracht met Vlaams Belang? Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) heeft altijd gezegd dat hij principieel tegen het cordon sanitaire is, maar in Het groot debat 09 sluit hij een samenwerking met Vlaams Belang toch uit.

"Ik heb nog nooit in mijn leven iemand uitgesloten. Maar als we met Vlaams Belang samengaan, gaat er niemand mee en sluit je jezelf uit."

lees ook