Hedendaagse vrouw is niet gelukkig(er)

De pil maakte de vrouw zo'n 40 jaar geleden baas in eigen buik en het groeiende aantal werkende vrouwen leidt ook tot financiële onafhankelijkheid. En toch, schrijft de Sunday Times, heeft dat de hedendaagse vrouw niet gelukkiger gemaakt. Integendeel zelfs.
Dat vrouwen in veel westerse landen nu ongelukkiger zeggen te zijn dan vroeger - en ook minder tevreden dan mannen - blijkt uit een grote studie van het Amerikaanse Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek. Het wordt bevestigd door Betsey Stevenson en Justin Wolfers van de universiteit van Pennsylvania.
In hun boek over "de paradox van het geluksgevoel bij vrouwen" stellen Stevenson en Wolfers dat de vrouwen sinds de jaren 60 een vooruitgang hebben gemaakt die "buitengewoon" is. De inkomenskloof is kleiner, de opleidingsgraad hoger, vrouwen hebben een grotere greep op hun vruchtbaarheid dan ooit tevoren en technologie heeft hen verlost van huishoudtaken.

En toch is het geluksgevoel bij Amerikaanse vrouwen in verhouding tot dat van mannen niet gestegen, maar juist gedaald. Waar vrouwen in de jaren 70 nog duidelijk gelukkiger bleken te zijn dan mannen, is die situatie nu voor het eerst omgekeerd. Europese onderzoeken geven aan dat vrouwen hier iets gelukkiger zijn dan een generatie geleden, maar dat de tevredenheid bij mannen in die periode toch sterker toenam.

De tweede shift

De cijfers mogen dan duidelijk zijn, over de oorzaken verschillen de deskundigen van mening. Andrew Oswald, een economieprofessor aan de universiteit van Warwick, verwijst naar wat sociologen "de tweede shift" noemen.
Daarmee bedoelen ze dat vrouwen veel meer mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt, maar dat hun huishoudelijke taken niet evenredig zijn afgenomen. Met andere woorden, dat ze na hun werkuren thuis nog een 'tweede shift' moeten doen.

Stevenson en Wolfers zijn het daar echter niet mee eens. Zij stellen dat vrouwen én mannen ondanks het "druk-druk-druk" dat we zo vaak horen, sinds '65 net minder uren kloppen. Ook de toegenomen neiging van mannen om thuis te helpen, speelt mee. Statistisch gezien, zeggen de onderzoekers, kunnen vrouwen niet klagen dat hun leven zwaarder of oneerlijker is geworden vergeleken met dat van mannen.

Meer zorgen

Misschien spelen subtielere elementen mee, zoals het feit dat vrouwen emotioneel anders op de veranderingen van de jongste tijd reageren dan mannen. Volgens de Britse mediafiguur Dame Joan Bakewell maken vrouwen zich, zelfs als ze de praktische problemen hebben opgelost, meer zorgen. Dus misschien denken ze "ik ben niet zo gelukkig als ik zou moeten zijn omdat ik gebukt ga onder die bezorgdheid".

Nog een andere mogelijke oorzaak is dat de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen weliswaar is versmald, maar toch nog een bron van wrevel blijft voor veel vrouwen. Professor Karen Pine, van de universiteit van Hertfordshire, zegt dat veel vrouwen nog altijd het gevoel hebben dat ze niet betaald krijgen wat ze verdienen en dat ze dat inslikken omdat ze niet als gulzig willen overkomen. Dat leidt tot een psychologisch conflict.

Wat er ook van zij, zeker is in elk geval dat er over dit thema nog heel wat onderzoek op komst.

lees ook