"Ook crèches moeten auteursrechten betalen"

De auteursrechten- vereniging Sabam wil dat crèches betalen voor de muziek die ze spelen voor hun peuters. Maar in tegenstelling tot eerdere berichten is Sabam niet van plan om aan te kloppen bij onthaalouders die thuis kinderen opvangen.
Rond de zaak was verwarring ontstaan door een brief die Kind & Gezin vorige week naar alle zelfstandige onthaalouders en kindercrèches verstuurde met het verzoek contact op te nemen met Sabam.
Kind & Gezin zou die brief op vraag van Sabam verstuurd hebben, maar de woordvoerder van Sabam, Thierry Dachelet, ontkent dat.  
Over de grond van de zaak zegt Dachelet in Het Laatste Nieuws: "Zelfs als onthaalouders kinderen opvangen in hun eigen woonkamer, gaat het niet om een privé-aangelegenheid, maar om een uitbating. Wie problemen heeft met ons verzoek om contact op te nemen, heeft gewoon problemen met de wet."

Maar in een mededeling laat Dachelet vandaag weten dat  Sabam nooit  van plan geweest is om auteursrechten te innen voor het gebruik van muziek in de privéwoning van onthaalouders.

De vereniging benadrukt wel dat andere soorten crèches, die commercieel van opzet en buiten een privéwoning actief zijn, al jarenlang auteursrechten betalen.

Volgens de mededeling zal Sabam contact opnemen met Kind & Gezin om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen in de zaak.