Staking bij ON Oudenaarde duurt voort

Bij chipfabrikant ON in Oudenaarde ligt de productie nog altijd stil, door een staking van arbeiders. Die leggen al sinds donderdag het werk neer omdat ze het niet nemen dat er 21 bedienden en vijf arbeiders worden ontslagen. Volgens de vakbonden had de directie vorig jaar drie jaar werkzekerheid beloofd, en die cao wordt nu niet toegepast. Bij ON in Oudenaarde werken 237 arbeiders en 340 bedienden en kaderleden. Een verzoeningspoging is mislukt.