Weer affiches van politici op borden in Aalst

In Aalst hangen sinds middernacht op zo'n 700 aanplakborden nieuwe affiches van politici die op 7 juni verkozen wilden raken. Na de verkiezingen hadden carnavalisten de borden van de stad overplakt, maar dat pikte het stadsbestuur niet. Indien de schade vannacht niet hersteld werd, moesten de carnavalisten een boete betalen.
Het lijkt een absurde situatie in de carnavalsstad. Meer dan een week na de verkiezingen hangen er gloednieuwe affiches van breedlachende politici.

Carnavalisten hadden de affiches na de verkiezingen overplakt om zo reclame te maken voor hun fuif. Maar dat mocht niet, en er hing de carnavalisten een boete van 7.200 euro boven het hoofd.

Burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V): "De carnavalisten hebben verkiezingsaffiches gevraagd aan alle partijen en hebben hun eigen affiches overplakt, waardoor er geen sprake meer is van wildplakken. "

"Ja", voegt ze er aan toe, "ons reglement leidt soms tot absurde situaties."