"Meer controle op banken en verzekeringen"

Een expertencommissie die lessen moet trekken uit de financiële crisis in ons land pleit vooral voor een versterkt financieel toezicht op banken en verzekeringsinstellingen. Die zogenoemde commissie-Lamfalussy heeft haar eindrapport voorgesteld voor een internationaal publiek.
De commissie-Lamfalussy heeft vastgesteld dat de financiële crisis met zoveel kracht kon toeslaan omdat er onvoldoende uitwisseling van informatie was en te weinig preventie door de controleorganen. Daarom moet alvast de samenwerking tussen de Nationale bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen snel worden versterkt.

Tussen de Nationale Bank en de CBFA komt er dan een zogeheten "Comité voor Systeemrisico's" met meer controlebevoegdheden. Premier Herman Van Rompuy (CD&V) wil dat in werking zien tegen eind volgend jaar.

Lamfalussy

Baron Alexandre Lamfalussy is geboren in Hongarije en studeerde aan de universiteit in Leuven en Oxford. Later gaf hij les aan de Franstalige universeit van Leuven en in Yale.

Vanaf 1976 was hij een economische adviseur van de Bank for International Settlements in Basel, waar hij later assistent  werd van de  administrateur-generaal. Va, 1986 tot 1993 was hij directeur-generaal van de bank.

Van 1994 tot 1997 was hij stichtend voorzitter van het Europees Monetair Instituut in Frankfurt, de voorloper van de  Europese Centrale Bank. Van 2000 tot 2001 was hij voorzitter van het Comité der Wijzen over de Regelgeving van de Europese Oblogaitiemarkt.