Prijs voor Jeroen Brouwers en Jozef Deleu

Jeroen Brouwers en Jozef Deleu krijgen de eerste prijs voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, die per persoon 25.000 euro waard is. De nieuwe, tweejaarlijkse bekroning is een initiatief van ontslagnemend Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux.
De prijs gaat telkens naar een Nederlander en een Vlaming die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt hebben als culturele bruggenbouwers tussen Vlaanderen en Nederland.
Onder anderen Chantal Pattyn, netmanager van Klara, en Karl Van den Broeck van Knack, zaten in de jury. Dorian van der Brempt, directeur van het Vlaams-Nederlands huis deBuren was juryvoorzitter.

Deleu (72) richtte in 1957 het tijdschrift "Ons erfdeel", over de culturele betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen, op. Brouwers (69, foto in tekst) woont al sinds 1964 in België. Hij is de auteur van bekroonde romans als "Bezonken rood" en "Geheime kamers".