Schepen dient klacht in tegen andere schepen

In Zomergem heeft Open VLD-schepen Mark De Jaeger een klacht ingediend tegen zijn collega en partijgenoot Dirk Batsleer. Batsleer zou onlangs wild zijn tekeergegaan tegen twee ambtenaren en dat pikt De Jaeger niet.
Het is een publiek geheim dat het niet echt botert tussen een aantal leden van het Zomergemse schepencollege. Maar een schepen die een klacht indient tegen een andere schepen, en dan nog van dezelfde partij, blijft heel uitzonderlijk.

Een speciale commissie zal de klacht behandelen, zegt burgemeester Jo De Coninck, ook al een Open VLD'er. "Deze commissie zal de feiten in eer en geweten beoordelen en dan haar advies uitbrengen over het al dan niet nemen van een sanctie." Zo'n sanctie zou maximaal een blaam zijn, denkt de burgemeester.

Nog volgens burgemeester De Coninck leidt de klacht van de ene schepen tegen de andere niet tot extra spanningen in het schepencollege. Open VLD vormt in Zomergem een coalitie met SP.A en Groen! en heeft een nipte meerderheid van één zetel.