Aandeelhouders Nuon zetten licht op groen

Een grote meerderheid van de aandeelhouders van Nuon heeft woensdag in een vergadering ingestemd met de verkoop van de Nederlandse onderneming aan de Zweedse energiegigant Vattenfall.
De aandelen van Alliander, het netwerkbedrijf dat wordt afgesplitst van Nuon, blijven in handen van de Nederlandse gemeenten en provincies.
De Europese mededingingsautoriteit moet de overname van Nuon nog goedkeuren. Het ligt in de bedoeling van beide ondernemingen om tegen 1 juli 49 procent van de aandelen over te dragen aan Vattenfall. De rest van de aandelen wordt gedurende een periode van zes jaar gefaseerd overgedragen, tot Vattenfall 100 procent in handen heeft.

Het productie- en leveringsbedrijf van Nuon wordt onderdeel van Vattenfall, maar houdt wel een eigen Raad van Commissarissen, zij het in een nieuwe samenstelling. De vergadering van aandeelhouders heeft ook de leden van de Raad van Commissarissen van het netwerkbedrijf Alliander benoemd.