EU-top worstelt met opvolging Barroso

In Brussel is de Europese top van start gegaan. De Europese top zoekt naar een tijdschema voor de herbenoeming van José Barroso aan het hoofd van de Commissie. De centrum-rechtse partijen proberen de stemming rond te krijgen voor het nieuwe Europese Parlement aan de slag gaat.
De echt inhoudelijke kwesties zijn naar morgenvroeg verschoven. De waarborgen voor Ierland en het verscherpt toezicht op de financiële instellingen wekken minder verdeeldheid dan de voorwaarden waaraan Barroso moet beantwoorden voor een tweede ambtstermijn.

Afscheidnemend voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering wacht op de vorming van de erkende fracties om dan rond 9 juli met de fractievoorzitters tot een compromis te komen.

Barroso krijgt ondertussen meer steun in het Europees Parlement. De liberalen waren verdeeld, maar gaan nu schoorvoetend achter Barroso staan. Daar hangt wel een prijskaartje aan vast, namelijk dat er minstens één Europese topjob naar een liberaal moet gaan. Barroso zelf hield zich op de vlakte.

Intussen schuift de christendemocratische EVP ook oud-premier Jerzy Buzek uit Polen naar voren als mogelijk parlementsvoorzitter om Pöttering op te volgen. Uitsluitsel daarover volgt op 7 juli.