Europa verlengt ouderschapsverlof met 1 maand

Het ouderschapsverlof wordt met één maand uitgebreid, van 3 naar 4 maanden. Werkgevers en werknemers zijn het daarover eens geraakt op Europees niveau.
De regeling geldt voor alle werknemers, maar moet wel nog door de lidstaten afzonderlijk worden goedgekeurd.

Volgens de Europese Commissie biedt de overeenkomst ook een betere bescherming "tegen ontslag en elke andere nadelige behandeling die het gevolg zou kunnen zijn van het opnemen van ouderschapsverlof."

Volgens eurocommissaris voor Sociale Zaken Vladimir Spidla kan het nieuwe akkoord "helpen om het evenwicht tussen gezins- en beroepsleven te verbeteren."