Hoe gedraag je je op het werk?

De provincie Limburg gaat jongeren helpen om na hun studies sneller een job te vinden. Leerlingen zullen begeleid worden in hun studiekeuze en ze krijgen les over goed gedrag op het werk.
"We hebben een bevraging gedaan bij bedrijfsleiders en die vinden dat de jongeren wel een goede opleiding krijgen, maar dat velen onder hen geen goede arbeidsattitude hebben", zegt gedeputeerde Frank Smeets (CD&V).

"Daar willen we nu aan werken met het project "Wilskracht", waar we met jongeren -vooral uit het technisch en beroepsonderwijs- spreken en werken rond arbeidsattitude, zodat ze niet alleen een technische bagage hebben, maar ook weten wat van hen wordt verwacht op de werkvloer."

Het project wordt bekostigd door de stichting Limburg Sterk Merk. Daarnaast komen er ook initiatieven om kansarme kinderen te helpen.