Relletjes met boze veeboeren in Brussel

In het centrum van Brussel hebben boze melkveehouders uit heel Europa geprotesteerd tegen de lage melkprijs. Dat veroorzaakte de nodige verkeershinder, zowel op enkele toegangswegen naar Brussel als in het centrum zelf. Tegen de avond kwam het tot relletjes.
Zenuwachtige boeren hebben met tractoren betonblokken weggesleept die de toegang versperden tot de Europese zone. Ze staken strobalen in brand en jouwden de politie uit. Die hield het waterkanon klaar, maar dat bleek onnodig.
Vooral de Duitse melkboeren vormen een harde kern. Zij blijven in Brussel en hebben hun tenten opgeslagen in het Jubelpark, omdat er maandag opnieuw een grote betoging op stapel staat in Luxemburg voor een gegarandeerd hogere melkprijs.

De honderden boze boeren waren vanochtend met tractoren Brussel binnengetrokken. Daar is later vandaag de halfjaarlijkse top van de Europese Unie begonnen.

De optocht van zo'n 650 tractoren met boze boeren veroorzaakte vanochtend heel wat verkeershinder op de autosnelweg E40 tussen Luik en Brussel. Zowel ter hoogte van Bertem, Gembloux en Tervuren reden de tractoren op alle drie de rijstroken.
In de namiddag veroorzaakten de tractoren heel wat hinder in het centrum van Brussel. Een dertigtal boeren hield de Kleine Ring bezet en de Belliardtunnel werd een tijdlang gesloten. De boeren verzamelden aan het Jubelpark, waar honderden tractoren de rijweg blokkeerden, en aan het Schumanplein, waar toespraken werden gehouden.

De boeren protesteren tegen de lage melkprijzen in de Unie. Ze willen dat de regeringsleiders de situatie van de melkveehouders verbeteren. De agenda van de top is echter al weken vastgelegd en de hoge melkprijzen behoren niet tot de gespreksonderwerpen.