Sorry voor slavernij en rassenscheiding

In de Verenigde Staten verontschuldigt de Senaat zich voor de slavernij en de rassenscheiding. De Democraat Tom Harkin had een resolutie in die zin ingediend.
De slavernij werd pas na de Burgeroorlog in 1865 officieel afgeschaft, maar vooral in het zuiden van de VS bleven blanke Amerikanen zwarten en kleurlingen als minderwaardig behandelen.

De Senaat biedt daarvoor nu officieel zijn verontschuldigingen aan. De resolutie bevat een clausule die uitdrukkelijk stelt dat er van enige schadevergoeding geen sprake kan zijn.

De resolutie heeft vooral een hoge symbolische waarde.