VRT Nieuws voortaan met 3 hoofdredacteurs

De hoofdredactie van de nieuwsdienst van de VRT krijgt vanaf 1 juli een nieuwe structuur met 3 hoofdredacteurs. Siegfried Bracke en Pieter Knapen verlaten het college. Liesbet Vrieleman zit het afgeslankte college voor. Zij wordt ook verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke middelen en het online nieuwsaanbod.
Wim Willems (foto, rechts) wordt als hoofdredacteur verantwoordelijk voor alle nieuwsuitzendingen op radio en televisie. Kris Hoflack (foto, links) wordt hoofdredacteur voor alle duidingsprogramma's op radio en televisie.
Aan de crossmediale structuur van de eengemaakte nieuwsdienst wordt niet geraakt. Het college neemt samen de beslissingen over algemeen beleid, visie, strategie en deontologie. Bij moeilijke beslissingen krijgt hoofdredacteur Liesbet Vrieleman het laatste woord.

Pieter Knapen verlaat de nieuwsdienst en zal in een nieuwe functie waken over de kwaliteitszorg voor heel de VRT. Siegfried Bracke, die tijdens de verkiezingsperiode opnieuw programma's presenteerde, wordt anker van radio- en televisieprogramma's, maar concrete projecten zijn er momenteel nog niet.