Heel wat Gentse stadsdiensten in staking

Heel wat Gentse stadsdiensten staken vandaag. Het personeel is ontevreden over de regeling die getroffen is voor mensen die op de verkiezingszondag hebben gewerkt.
Stadspersoneel dat tijdens een verkiezingsdag moet werken, kreeg vroeger de vergoeding volledig in overuren uitbetaald, en niet in geld. Dat was een afspraak tussen de vakbonden en de vroegere schepen van Personeelsbeleid. Maar de huidige schepen Fatma Pehlivan (SP.A) was niet op de hoogte van die regeling. "Men zegt mij nu dat ik mijn belofte niet nakom, maar ik heb die belofte ook niet gedaan", zegt ze.

Aanvankelijk zouden alleen de ambtenaren staken die met de verkiezingen hadden gewerkt, maar de actie heeft zich verspreid naar heel wat andere diensten, zoals de kinderopvang. Daardoor zijn maar zes van de 24 stadscrèches vandaag open.

Schepen van Onderwijs Rudy Coddens (SP.A) vindt dat onbegrijpelijk. "Het is zelfs zo dat bij navraag heel wat mensen niet eens weten waarom er gestaakt wordt", aldus Coddens. "En heel wat mensen staken mee omdat ze schrik hebben dat de volledige last anders op hun schouders terechtkomt en er zijn er wellicht ook die er op die manier een verlengd weekend van maken."

De bonden hebben ook voor maandag al een stakingsaanzegging ingediend.