Meer dan 1 miljard mensen lijdt honger

Het aantal mensen dat honger lijdt, overschrijdt in 2009 de kaap van 1 miljard. Dat hebben de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt. De sterke stijging is voornamelijk te wijten aan de economische crisis.
De Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties stelde zijn schatting van het aantal hongerlijders vorig jaar nog bij van 963 miljoen naar 915 miljoen. Het uitbreken van de economische crisis en de bijhorende lagere inkomens en stijgende werkloosheid hebben er echter voor gezorgd dat minder mensen toegang hebben tot voldoende voeding.
"De vertraging van de economie en de stijgende voedselprijzen vormen een gevaarlijke mix", aldus Jacques Diouf, directeur-generaal van de FAO, vrijdag. "Dat heeft ervoor gezorgd dat er 100 miljoen chronische hongerlijders zijn bijgekomen".
De hongersnood treft intussen een zesde van de mensheid en vormt volgens de FAO een serieuze bedreiging voor de wereldvrede.

"Een groot deel van de mensen die in hongersnood verkeren, zijn kleine boeren in ontwikkelingslanden. Indien zij hulp krijgen, hebben ze niet alleen het potentieel om hun eigen nood te lenigen, maar ook om hun omgeving van voeding te voorzien en de economische groei te bespoedigen". De overheden hebben de taak om te zorgen dat de boeren toegang hebben tot zaden, meststoffen, technologie en een markt, aldus Kanayo Nwanze, die aan het hoofd staat van het International Fund for Agricultural Development (IFAD), eveneens een organisatie van de VN.
De FAO wijst erop dat in de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw grote stappen voorwaarts werden gezet in het bestrijden van de honger. In het afgelopen decennium ging het echter opnieuw bergaf. In de periodes 1995-1997 en 2004-2006 steeg het aantal hongerlijders in alle regio's, behalve in Zuid-Amerika en het Caribische gebied.Onder invloed van de economische crisis en de hoge voedselprijzen zal het aantal mensen dat honger lijdt, dit jaar stijgen met 11 procent, voorspelt de FAO.

Azië en het gebied van de Stille Oceaan spannen de kroon met 642 miljoen mensen die chronisch honger lijden. Daarop volgen het zuiden van Afrika met 265 miljoen, Latijns-Amerika en de Caribische eilanden met 53 miljoen, het noorden van Afrika met 42 miljoen en de ontwikkelde landen met 15 miljoen.