Moslims, katholieken en... ietsisten

Een Nederlandse dominee wil een kerk oprichten voor "ietsisten", mensen die geen waarde meer hechten aan oude dogma's en veronderstelde geloofszekerheden, maar wel geloven dat er "iets" is.
Joan Elkerbout is de eerste interreligieuze dominee van Nederland. Ze werd zaterdag in New York gewijd. Ze is niet in één religie opgeleid, maar in alle.

In september wil ze een interreligieuze kerkgenootschap beginnen waarin ze een relatie wil leggen met het spirituele, de natuur, God of "iets".

Volgens de Nederlandse godsdienstsocioloog Hijme Stoffels is die nieuwe "ietsisme"-kerk vooral het symptoom van een steeds groter wordende oriëntatie op spiritualiteit. De mensen pakken uit iedere religie als het ware het beste. "Een snufje boeddhisme en een beetje christendom bijvoorbeeld."

Stoffels verwacht dat de "ietsisme"-kerk veeleer een ontmoetingsplek wordt waar mensen mediteren of pastorale hulp wordt verleend. "Het is maar de vraag of ietsisten met regelmaat bij elkaar willen komen, zoals in een kerk."

lees ook