Regering moet meerjarenbegroting overdoen

De Belgische regering moet haar meerjarenbegroting opnieuw maken van de Europese Commissie. Dat had de website van De Tijd gemeld en de commissie heeft het bericht bevestigd.
De Europese Commissie verwijt de federale regering ongeloofwaardige hypotheses, steeds afglijdende begrotingsdoelstellingen voor de periode 2008-2013, eenmalige ingrepen, geen structurele besparingen, ontbrekende informatie en een gebrek aan hervormingen.

De lidstaten van de Europese Unie moeten elk jaar een budgettaire planning voor de komende jaren indienen. Zo kan de commissie controleren of de lidstaten de Europese begrotingsnormen respecteren.