Verbod op "lijkwade van de vrijheid"?

Vijf jaar na het fel omstreden verbod op hoofddoeken voor moslimschoolmeisjes overweegt Frankrijk het dragen van bepaalde sluiers, waaronder boerka's en nikabs, in het openbaar volledig te verbieden. Maar de regering is het niet helemaal eens over de kwestie.
Fadela Amara, de staatssecretaris die bevoegd is voor immigrantenbuurten, eist een totaalverbod op deze "lijkwade van de vrijheid", zoals ze de boerka omschrijft. De draagsters ervan worden onderdrukt door "mannelijke suprematie" en "indoctrinatie". Amara werd in Frankrijk als dochter van een Algerijnse bouwvakker geboren.

De in Marokko geboren minister voor Integratie en Nationale Identiteit Eric Besson vindt het daarentegen "niet opportuun de polemiek over de religieuze symbolen terug te doen ontvlammen. De wet is voldoende: men moet het "bereikte evenwicht niet in gevaar brengen".

Islamkenners wijzen erop dat moslima's de kledij die hun lichaam volledig bedekt, heel vaak vrijwillig dragen uit hun diepe geloofsovertuiging. Onder hen zijn vele uit het christendom bekeerde Françaises. Vele meisjes in immigrantenbuurten kiezen ook voor de sluier omdat ze zich dan meer gerespecteerd voelen, zei professor voor Arabische beschaving, Mohamed-Cherif Feriani, in de krant Libération.
Boerka's bedekken de draagsters van kop tot teen schermen zelfs de ogen met een raster af. Nikabs bedekken ook het gelaat, maar laten de ogen vrij.