Werkloosheid bij allochtonen stijgt snel

De economische crisis slaat duidelijk harder toe bij allochtonen, zeker bij migranten van de eerste en tweede generatie. Volgens een onderzoek van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling stijgt de werkloosheid bij mensen van niet-Europese oorsprong een stuk sneller.
Op dit ogenblik ligt de werkloosheidsgraad bij allochtonen al vijf keer hoger dan bij autochtonen. Een  op de vijf werkzoekenden is allochtoon.

En de werkloosheid stijgt bij hen ook sneller: er zijn nu een kwart meer werkzoekende allochtonen dan een jaar geleden; bij Belgen bedraagt de stijging 16 procent.

Bij de actieve bevolking van Belgische oorsprong bedraagt de werkloosheid ruim 5 procent, bij mensen van buiten de Europese Unie is dat bijna 30 procent. De helft van die mensen is Marokkaans of Turks.

De kloof is bij ons 3 keer hoger dan gemiddeld elders in Europa. Dat komt ook doordat bijzonder weinig allochtone vrouwen een beroep uitoefenen. De mannelijke nieuwe Belgen hebben de kloof met personen geboren in België of een ander EU-land wel bijna volledig gedicht.