Weinig straffen voor pesten op het werk

Wie bij de rechter gaat klagen over pesterijen op het werk, maakt weinig kans om zijn gelijk te halen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.
De antipestwet werd in 2002 ingevoerd, het eerste vonnis werd in mei 2003 uitgesproken. Sindsdien hebben de arbeidsrechtbanken in ons land 275 vonnissen geveld.
In slechts 20 gevallen kreeg de klager gelijk. In amper 5 gevallen kregen de slachtoffers ook een schadevergoeding. Die varieerde van bijna 5.000 euro tot maximaal 10.000 euro.

Veel klachten kwamen van werknemers die waren overgeplaatst of naast een promotie hadden gegrepen. Maar meestal gaf de rechter hen dus geen gelijk en werd geoordeeld dat die beslissingen behoren tot de normale arbeidsgang.

Volgens experts is het lage aantal veroordelingen niet verrassend. Pesterijen op het werk zijn heel moeilijk te bewijzen, klinkt het.