"Waals begrotingstekort is geen probleem"

Waals minister van Begroting Michel Daerden (PS) wil pas vanaf 2015 opnieuw een Waalse begroting in evenwicht.
Het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap stevenen dit jaar af op een tekort van meer dan 750 miljoen euro. Voor Waals minister van Begroting Michel Daerden (PS) is dat evenwel geen groot probleem.
Daerden wil de voorrang geven aan het aanzwengelen van de economie door overheidsinvesteringen en maatregelen om de koopkracht aan te zwengelen.

Pas tegen 2015 wil de minister opnieuw een begroting in evenwicht. Aan Vlaamse kant zegt formateur Kris Peeters (CD&V) dat hij volgend jaar al een evenwicht wil bereiken.

Daerden is uittredend minister van Begroting, maar het is waarschijnlijk dat zijn PS ook in de volgende Waalse regering zal zitten. De PS praat met Ecolo en met de CDH over een nieuwe coalitie.