België bant als eerste land uraniumwapens

Vandaag treedt in ons land de wet tegen uraniumwapens in werking. België is daarmee het eerste land ter wereld dat dergelijke wapens verbiedt.
Verarmd uranium is een hard metaal en wordt in munitie verwerkt om kogels harder te maken, zodat ze bijvoorbeeld door het pantser van tanks geraken. Maar verarmd uranium blijft lang na het gebruik van de munitie erg schadelijk voor de gezondheid. Het kan het centraal zenuwstelsel aantasten, kanker veroorzaken en erfelijk materiaal beschadigen.
Daarom is twee jaar geleden unaniem al een wet goedgekeurd die een verbod invoert op de productie, het gebruik, de opslag van en de handel in deze wapens. In april verbood de Senaat als bijkomende voorzorgsmaatregel ook de financiering ervan door banken en de overheid. Dat onderdeel moet nog door de Kamer worden goedgekeurd.

Ons land vervult met de wet tegen uraniumwapens opnieuw een pioniersrol in de strijd tegen extreem wapengebruik. Na het verbod op de antipersoonsmijnen en de clustermunitie hopen de tegenstanders van uraniumwapens dan ook nu weer op navolging in de rest van de wereld.