"Beslissende tijden voor Vlaanderen"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft in het Vlaams Parlement de regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering voorgelezen. In een veeleer technische verklaring schetste hij een beeld van de slechte economische situatie waarin Vlaanderen zich bevindt. "We hebben een krachtdadige regering nodig."
Om 15 uur legden de opvolgers van de leden van de Vlaamse regering de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Nadien las minister-president Kris Peeters de regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering voor. Die verklaring werd kort daarvoor op de eerste ministerraad van de nieuwe ploeg goedgekeurd.

"Vlaanderen heeft nood aan een sterke krachtdadige regering", begon Peeters zijn toespraak. "We starten in zeer moeilijke financiële en economische omstandigheden, waardoor we onmiddellijk moeten beginnen met omvangrijke besparingsmaatregelen."

We maken de ergste werkloosheidssituatie sinds 1980 mee, zei Peeters. "Pas na 2010 zal de werkloosheidsgraad zich stabiliseren." Die cijfers tonen aan dat onze economie zeer kwetsbaar is, meent Peeters "en daarom zijn het nu beslissende tijden voor Vlaanderen".

De nieuwe Vlaamse regering moet volgens Peeters de gevolgen van de economische crisis verder aanpakken en tegelijkertijd klaar staan als de crisis voorbij is.

"Keuzes maken"

Maar de regering mag ook de andere bestaande uitdagingen niet uit het oog verliezen, waarschuwt hij, zoals de gevolgen van de vergrijzing van de samenleving, de klimaatproblematiek en migratie.

Ook de "goed uitgebouwde welzijns- en gezondheidszorg moet verder uitgebouwd worden". Betaalbare zorg en armoedebestrijding zijn daarbij de prioriteiten. "Door de economische crisis zullen nog meer mensen achteruitgaan", waarschuwt Peeters. "De Vlaamse regering heeft dus een belangrijke opdracht die we echter niet alleen kunnen aangaan. Samen met het middenveld moeten we zorgen dat Vlaanderen klaar staat als de crisis voorbij is."

Wat de begroting betreft, zullen er keuzes in de uitgaven moeten gemaakt worden en moet de regering selectief zijn. Daarbij zal minimaal op investeringen bespaard worden. Door in de periode 2012-2014 op een evenwicht te mikken, maar niet op overschotten, wil de regering tijd en ruimte scheppen om het nieuwe beleid te implementeren.
Ook in het onderwijs is er vernieuwing nodig. Kansen ontwikkelen voor elk talent, zorgen voor moderne infrastructuur, een goede samenwerking tussen scholen en de socio-economische wereld, zijn enkele doelstellingen van deze regering. Ook het secundair onderwijs zal grondig vernieuwd worden en het lerarentekort moet aangepakt worden.

"Maximaal gebruik van bevoegdheden"

De Vlaamse regering zal tijdens de komende legislatuur maximaal gebruikmaken van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijke en wettelijke kader, en dat in afwachting van een grondige staatshervorming.

Zo'n staatshervorming blijft een noodzakelijk instrument voor een beleid dat meer op maat is van de deelstaten, zei Peeters, "aangepast aan hun noden en specifieke beleidsvoorkeuren en met financiële verantwoordelijkheid".

Over hoe die staatshervorming er volgens de Vlaamse regering moet uitzien, verwijst Peeters naar de Octopusnota van de vorige Vlaamse regering. "Die formuleert onze Vlaamse wensen nog altijd op een goede wijze."
Het debat en de stemming over de verklaring vinden woensdag plaats vanaf 10 uur.