"Geen doorleefdheid, geen ambitie"

De regeringsverklaring van Peeters heeft de oppositiepartijen niet kunnen overtuigen. Ze hebben elk hun eigen bedenkingen, maar over één iets zijn ze het eens: de kersverse minister-president Peeters kon niet begeesteren.
"Het is nog te vroeg om te zeggen dat alles wat deze regering doet niet goed is, maar de twijfels nemen toe", zegt fractieleider Sven Gatz (Open VLD) in een reactie op de regeringsverklaring van Peeters. Gatz vond de toespraak een beetje mat gebracht. "Ik mis doorleefdheid en ambitie", luidde het.
Gatz ziet naar eigen zeggen wel een aanzet om de juiste uitgangspunten te zoeken om uit de crisis te raken, "maar ik stel me de vraag of dat wel zal lukken". Voor hem ontbreekt vooral een meerjarenbegroting. "Ik weet niet op welke financiële constructie alle plannen rusten."

Gatz stelde ook de versplintering van bevoegdheden binnen de Vlaamse regering aan de kaak. Volgens hem wordt dat een beetje de achilleshiel van de nieuwe ploeg. Hij herhaalde ook de kritiek op de beperking van de jobkorting, het liberale dada tijdens de verkiezingscampagne.

"Staatshervorming wordt een voetnoot"

Vlaams Belangfractieleider Filip Dewinter mist in de toespraak van Peeters een breder verhaal en ziet te weinig ambitie voor Vlaanderen. Hij had het over een tekst met weinig vuur en passie, maar eerder een boodschappenlijstje.
Dewinter had op meer gehoopt rond het project Vlaanderen. "De staatshervorming wordt een voetnoot, hetgeen ik betreur. Dit toont aan dat de Vlaamse regering maar weinig ambitie heeft wat betreft die staatshervorming. Ik denk dat de N-VA zich heeft laten rollen", aldus de kopman van Vlaams Belang.

De punten rond de kindertoelage en hospitalisatieverzekering zijn volgens Dewinter zoethoudertjes en camouflage om te verbergen dat er geen echte strategie is.

"Geen echte keuze voor groene economie"

Zoals de regeringsverklaring voor Vlaams Belang niet Vlaams genoeg is, is ze voor Groen! niet groen genoeg. "Het is niet omdat je honderd keer het woord duurzaamheid gebruikt, dat je ook een groene economie krijgt", zegt fractieleider Filip Watteeuw.
Groen!-voorzitter Mieke Vogels hoorde tijdens Peeters' toespraak heel veel mooie en dure woorden. Volgens haar zijn er opnieuw investeringen in grote projecten aangekondigd en is er voor alles een klein beetje geld. "Maar echte keuzes voor een groene economie en groene jobs zijn er niet", aldus Vogels.

Ze wijst er nog op dat in het vorige regeerakkoord duidelijkere engagementen stonden rond de wachtlijsten. Hier is er niets meer. "Mij overtuigt deze verklaring niet", besluit Mieke Vogels.

"Even ongeïnspireerd als regeerakkoord zelf"

"De regeringsverklaring was een opsomming van halve maatregeltjes, waarvan de samenhang niet altijd duidelijk is", verklaarde Lode Vereeck, fractieleider van Lijst Dedecker. Hij noemde de speech "even ongeïnspireerd als het regeerakkoord zelf".
Vereeck merkte op dat het aanzwengelen van de economie in het regeerakkoord op twee pilaren rust: een investeringsplan en een werkgelegenheidsplan. "Voor dat eerste plan op kruissnelheid is, zijn we jaren verder en is de crisis al voorbij. Dat tweede plan legt de verkeerde klemtonen en bevat alleen een lastenverhoging", luidt het. "Dit is geen manier om de welvaart en economie veilig te stellen."

Op het vlak van mobiliteit wijst Vereeck erop dat mensen drie vierde van hun verplaatsingen met de auto doen. "Daar zijn problemen mee, maar die ga je niet oplossen met massale investeringen in openbaar vervoer en trammetjes. Al heb ik wel gemerkt dat Peeters het in zijn speech het niet meer over die trammetjes had", aldus Vereeck.

Hij stelt zich ook vragen bij de plannen rond extra kinderbijslag. "Lijst Dedecker is uiteraard voor de sociale zekerheid. Maar de vraag is of de burger nu in volle crisis zit te wachten op een Vlaamse sociale zekerheid."