Brusselse regering moet besparen

De onderhandelaars voor een nieuwe regering in het Brussels Gewest hebben vannacht een coalitieakkoord gesloten. De nieuwe regering bestaat aan Franstalige kant uit de PS, CDH en Ecolo en aan Nederlandstalige kant uit Open VLD, CD&V en Groen!.
Het kleinste gewest van het land heeft er het langst over gedaan om een regeerakkoord te bereiken. Dat komt deels door de belabberde financiële toestand van het gewest.

De nieuwe regering moet dus flink besparen en wil zo het mes zetten in de ministeriële kabinetten. Tegelijk kijkt Brussel echter naar het federale niveau voor hulp en het beroept zich daarvoor op de extra lasten voor de hoofdstedelijke en internationale opdrachten.

Het gewest wil ook iets doen aan de erg ingewikkelde structuur met de 19 gemeenten. Daarnaast wil de regering ook de jeugdwerkloosheid aanpakken en de hoge huurprijzen.

Tegen 2025 moet de uitstoot van broeikasgassen in Brussel met 30% dalen en de verkeersstroom met 20%. Waar nodig zullen het onder- en bovengrondse tram- en metronet worden uitgebreid.

In navolging van de Waalse regering wordt ook in Brussel het cumuleren van politieke mandaten beperkt.

Woensdag wordt de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende partijen besproken.