Koning Albert betaalt deel renovatie paleis

Koning Albert II zal een deel van de renovatiewerken aan het koninklijk paleis in Brussel zelf betalen. Premier Van Rompuy (CD&V) heeft het aanbod van de koning aanvaard.
Volgens de persdienst van het paleis zal koning Albert II dus zelf een deel van de renovatie betalen. Het koninklijk paleis in Brussel wordt op dit ogenblik gerenoveerd.

Die werken vinden plaats met het oog op de komende top tussen de landen van Europa en Azië tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van volgend jaar.

Door de belabberde financiële toestand van de federale overheid had koning Albert aangeboden om tot 600.000 euro van die renovatie zelf te betalen. Premier Herman Van Rompuy heeft dat aanbod nu aanvaard.

Het geld komt van de civiele lijst. Dat is een bedrag van ruim zes miljoen euro die de koning jaarlijks krijgt om zijn functie te kunnen uitoefenen.