Peumans: "Dit wordt geen bloempotfunctie"

Jan Peumans (N-VA) is vanmorgen benoemd als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. Hij volgt Marleen Vanderpoorten (Open VLD) op. Peumans benadrukte tijdens zijn eerste toespraak dat hij "geen marionet" van de regering zal zijn.
De eerste vergadering van het Vlaams Parlement na de verkiezingen werd in het begin voorgezeten door tijdelijk voorzitter Johan Sauwens (CD&V). Die eer komt het parlementslid met de langste staat van dienst toe. Na de samenstelling van het Bureau werd N-VA'er Jan Peumans tot nieuwe parlementsvoorzitter verkozen.
Filip Dewinter, fractieleider van Vlaams Belang, drong "traditiegetrouw" aan op een voorzitter vanuit de oppositie. "Het voorzitterschap van het parlement moet op een neutrale manier uitgeoefend worden", vindt Dewinter. Dewinter schoof echter geen kandidaat naar voren, "omdat ik ook wel weet dat het al allemaal geregeld is".

Ook Lijst Dedecker en Groen! uitten een puntje van kritiek en vinden dat de verkiezing van de parlementsvoorzitter uit de regeringsonderhandelingen zou moeten worden getrokken. Het is niet aan de onderhandelaars om een nieuwe voorzitter aan te duiden, maar aan de parlementsleden die verkozen zijn door het volk, luidde het.

In zijn eerste toespraak als parlementsvoorzitter zei Peumans dat hij zijn nieuwe functie niet als een "bloempotfunctie" ziet. Hij benadrukte dat hij "geen marionet" van de regering zal zijn. Peumans wil "de voorzitter van alle parlementsleden zijn, van de oppositie en de meerderheid".

Peumans wil meteen de daad bij het woord voegen en zal na de openingsvergadering van het parlement in september samen met minister-president Kris Peeters een overleg organiseren "om de relaties tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering helder en duidelijk te stellen". Hij wil dat overleg ook meermaals herhalen.

"Geen troostprijs"

Tijdens zijn speech kwam Peumans ook terug op zijn gemiste ministerfunctie. "Wie snel de ontgoocheling kan vergeten, weet altijd snel andere en betere perspectieven te vinden. Niet terugkijken, maar vooruitkijken", omschreef hij de gemiste kans terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever heel aandachtig zat te luisteren. "Ik beschouw het als een grote eer om op deze voorzittersstoel te mogen zitten."

Peumans legt zich naar eigen zeggen neer bij de keuze van zijn partij. "Ik was ministerabel, maar word geen minister. De partij heeft anders beslist en als je partijloyaal bent, leg je je neer bij het standpunt van de partij", zei Peumans net voor zijn benoeming. "Ik krijg nu deze schitterende functie en ik ga als voorzitter niet onopgemerkt deze vijf jaar volmaken", beloofde  hij.

"Ik was liever minister geworden, maar ik beschouw dit niet als een troostprijs. Ik krijg er steeds meer zin in en ik ga er iets van maken. Men zal weten dat Jan Peumans voorzitter is van dit Vlaams Parlement."

Republikeinse voorzitter stuurt kat naar recepties

Jan Peumans is overigens niet van plan om als Vlaams Parlementsvoorzitter naar recepties van de koning te gaan, zoals die met Nieuwjaar voor de gestelde lichamen.

"Mijn vader heeft me altijd republikeins opgevoed en nooit koningsgezind", verdedigt Peumans zijn keuze. "Ik heb alle respect voor de koning als persoon, maar niet als de instelling, als de monarchie."

"Monarchie rijmt niet met democratie, dat hebben wij altijd gesteld", besluit Peumans en dus stuurt hij zijn kat. Ondervoorzitter Carl Decaluwé (CD&V) zal in zijn plaats de recepties bijwonen.