Regering-Peeters II kan aan het werk

De nieuwe Vlaamse regering heeft vanmorgen de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Kort daarvoor werd Jan Peumans (N-VA) benoemd als nieuwe voorzitter van het parlement. Even later legde minister-president Kris Peeters de eed af bij de koning.
De nieuwe Vlaamse regering is een feit. Zopas hebben alle negen ministers de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. In die nieuwe ploeg zitten ook twee ministers wiens kandidatuur toch wel verraste: Ingrid Lieten (SP.A, foto) en Philippe Muyters (N-VA), die beiden niet deelnamen aan de verkiezingen.
Oppositiepartij Lijst Dedecker hekelde net daarom de kandidatuur van de twee nieuwkomers. N-VA-fractieleider Kris Van Dijck tikte LDD-fractieleider Lode Vereeck echter op de vingers: "Dit is deontologisch volledig correct. De kiezer kiest het parlement, het parlement kiest de regering."

Na de eedaflegging in het parlement heeft minister-president Kris Peeters de eed afgelegd bij Koning Albert. Nadien zat Peeters de eerste ministerraad van de nieuwe regering voor.

Om 15 uur leggen de opvolgers van de leden van de Vlaamse regering hun eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger en volgt de regeringsverklaring van minister-president Peeters. Het debat en de stemming over de regeringsverklaring vinden plaats op woensdag vanaf 10 uur.
Voor de eedaflegging van de Vlaamse ministers koos het Vlaams Parlement een nieuwe voorzitter en een nieuw Bureau. Na een ietwat bizarre discussie over de samenstelling van het Bureau werd N-VA'er Jan Peumans tot de nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement verkozen.