"Voor u is er wel een bed, voor u niet"

Gisteren heerste er grote verwarring bij Fedasil, de overheidsdienst die asielzoekers opvangt, over de nieuwe instructies van voogdijminister Marie Arena (PS). Na een sluitingsperiode van twee dagen had Fedasil zijn dispatching opnieuw geopend. Wie zich aanmeldde bij de dispatching, kreeg een kamer in een hotel, maar daar stond blijkbaar een limiet op.
De onduidelijkheid over de instructies van voogdijminister Marie Arena (PS) werden uiteindelijk toch opgeklaard .Er is een grens vastgelegd voor het aantal mensen dat kan worden doorgestuurd naar een hotel.

Het is de bedoeling dat Fedasil voorrang geeft aan de meest kwetsbare groepen zoals zieken en ouderen, en dan mensen doorstuurt volgens de volgorde van aankomst.

Als er 700 mensen op hotel zitten, is de limiet bereikt, en dat blijft problematisch, zegt Mieke Candaele van Fedasil: "Het problematische hieraan is dat men opnieuw verwacht dat onze eigen medewerkers keuzes maken. En dat wij op het einde van de dag aan mensen die in een wachtzaal zitten, moeten zeggen: "voor u is er wel een bed, voor u deze nacht niet"."

Maar, zegt Candaele, de beperking tot 700 bedden is ook gedeeltelijk een positief signaal: "Voor het eerst erkent de minister dat de opvang zijn grenzen heeft. Voor ons is dat dus ook een positief teken".  

Het aantal hotelbedden voor doorgestuurde asielzoekers blijft dus beperkt tot 700, met uitzondering van die asielzoekers die een positieve uitspraak hebben verkregen bij de rechtbank.

Maandagavond stond de teller van het aantal bedden op 701. Volgens Fedasil is het moeilijk in te schatten of de limiet vandaag weer overschreden zal worden, omdat alles afhangt van de uitstroom van asielzoekers.

Meest gelezen