Griepscenario's voor gemeenten en scholen

Er zijn scenario's vastgelegd voor het geval de Mexicaanse griep uitgroeit tot een epidemie. Zo zullen gemeenten bepaalde diensten kunnen sluiten en krijgen scholen tips om zich beter te beschermen.
Er bestaan al richtlijnen over hoe scholen moeten omgaan met besmettelijke ziektes. Die richtlijnen worden nu opnieuw verspreid. Schooldirecties krijgen van het departement onderwijs tips over hoe de kinderen zich het best kunnen beschermen tegen de griep.

Ook de gemeenten bereiden zich voor. Wanneer er veel zieken zijn, kan de gemeentesecretaris beslissen om een niet-essentiële gemeentedienst te sluiten. Het personeel dat daar werkt kan dan aan de slag op een andere dienst.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid is trouwens met een sensibiliseringscampagne gestart bij de gemeenten. In geval van een zware epidemie zullen die lokale zorgmeldpunten moeten oprichten, waarvoor ook gemeentepersoneel moet beschikbaar zijn.