Pool Jerzy Buzek wordt voorzitter EU-parlement

In Straatsburg zijn de leden van het nieuwe Europees Parlement voor het eerst bijeen. Ze hebben hun Poolse collega Jerzy Buzek verkozen tot nieuwe voorzitter. Buzek volgt de Duitser Hans-Gert Pöttering op.
Het is dus de eerste keer dat de 785 leden uit de 27 lidstaten van de Europese Unie bijeenkomen. Ze moesten een nieuwe voorzitter, enkele ondervoorzitters en andere bureauleden kiezen.
De Pool Jerzy Buzek had de steun van de drie grote fracties, de conservatieven, de socialisten en de liberalen, en van de groenen en werd met een ruime meerderheid verkozen tot voorzitter.

Hij volgt de Duitser Hans-Gert Pöttering op die de voorbije drie jaar het Europees Parlement geleid heeft. Buzek is in Polen lid van de liberale partij, maar die zit in het Europees Parlement in de conservatieve EVP.

Buzek is de eerste Oost-Europeaan die het Europees Parlement voorzit. Hij beloofde meteen om de scheiding tussen het "Oude" en het "Nieuwe" Europa ongedaan te maken. Voor Polen is zijn verkiezingen van groot symbolisch belang, 20 jaar na de val van het IJzeren Gordijn in Europa. Buzek hamerde dan ook op waarden zoals democratie en vrijheid en mensenrechten.

Eerste Oost-Europeaan aan de top

De 68-jarige Jerzy Buzek is wetenschapper en was eerder actief in de vrije vakbond Solidariteit die opkwam tegen het vroegere communistische regime in Polen.

Tussen '97 en 2001 was hij premier van Polen. In die periode voerde hij grote hervormingen door en loodste hij zijn land de NAVO binnen.

Sinds 2004 zit Buzek in het Europees Parlement. Opvallend is dat hij in het erg katholieke Polen lid is van de kleine protestantse minderheid.

Eerste dag voor "nieuwelingen"

Voor veel van de 785 leden van het Europees Parlement gaat het om een verlenging van hun mandaat. Toch zijn er ook veel "groentjes" bij.
In ons land gaat het om oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD), gewezen EU-commissaris voor Ontwikkeling Louis Michel (MR),  en ex-minister van Verkeer Isabelle Durant (Ecolo). Voormalig Vlaams minister van Verkeer Kathleen Van Brempt (SP.A) keert terug naar het parlement na een intermezzo van vijf jaar.

Zij maken vandaag hun debuut in het EU-parlement. Verhofstadt doet dat overigens als voorzitter van de ALDE, de Europese liberale fractie.

Wat doet het Europees Parlement?

Het Europees Parlement werd in 1952 opgericht als parlementaire vergadering van de EGKS, de voorloper van de Europese Unie. Sinds '79 worden de leden rechtstreeks verkozen en vertegenwoordigt het parlement de burgers van Europa.

De instelling met zetels in Straatsburg en Brussel was aanvankelijk enkel adviesgevend, maar heeft de bevoegdheden geleidelijk uitgebreid door de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997).

Het EU-parlement beslist nu samen met de ministerraad mee over de meeste zaken. Het houdt toezicht op de instellingen, keurt de begroting al dan niet goed en kan de benoeming van de Europese Commissie goedkeuren of die zelfs afzetten.