Referendum over Lange Wapper op 18 oktober

Er komt in Antwerpen wel degelijk een referendum of volksraadpleging over de bouw van de Oosterweelverbinding, met de Lange Wapperbrug. De vzw Ademloos, die tegen de bouw van de Lange Wapper gekant is, heeft daarvoor genoeg handtekeningen verzameld.
Officieel waren er 47.091 handtekeningen nodig om een referendum af te dwingen. De voorbije weken en dagen hebben ambtenaren van de stad Antwerpen de geldige handtekeningen geteld. In totaal zijn dat er 49.003.

Wim Van Hees, van de vzw Ademloos, toont zich alvast een tevreden man: "Eindelijk zal de stem van de tegenstanders van de Lange Wapper in dit dossier gehoord worden".

Het initiatief om het referendum te organiseren moet nu van de stad Antwerpen zelf komen. Waarschijnlijk wordt de volksraadpleging op 18 oktober gehouden.