Saskia De Coster: "Ik begrijp het niet"

Schrijfster Saskia De Coster moet zich voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden voor het gebruik van een valse naam. Dat heeft de raadkamer beslist. De Coster schreef een lezersbrief die ze ondertekend had met Noël Devisch, oud-voorzitter van de Boerenbond.
In de brief, gepubliceerd in De Standaard in september 2008, uitte "Devisch" kritiek op zijn opvolger Piet Vanthemsche en leek hij zich te hebben bekeerd tot het groene gedachtegoed.

In werkelijkheid schreef Saskia De Coster de brief. Ze schreef hem op een computer die toebehoorde aan Groen! en verzond hem vanop een gmail-adres.

Noël Devisch diende een klacht in tegen De Coster, en ook Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van De Standaard, was verontwaardigd toen hij in december van de schrijfster te horen kreeg dat zij de auteur was van de brief.

"Ik heb mijn excuses al aangeboden"

Volgens De Coster ging het om "een grap", maar de raadkamer ziet dat nu anders. De Coster riskeert een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van 1.650 euro.

In een eerste reactie zegt De Coster dat ze "geschokt is en het allemaal niet goed begrijpt".

"Ik heb aan iedereen mijn excuses aangeboden. Ik heb meneer Devisch al een schadevergoeding betaald, ik heb mijn columns voor De Standaard moeten opgeven. Ik heb het gevoel dat ik voor deze zaak al flink gestraft ben en ik zou eigenlijk het liefst in alle rust schrijven aan mijn boek", zegt de schrijfster.