Wordt scheikundig element 112 Copernicum?

De ontdekkers van het laatste officieel opgenomen element in het scheikundig periodiek systeem hebben voorgesteld element 112 Copernicium te dopen, als eerbetoon aan astronoom Nicolaus Copernicus. Het symbool van het element zou Cp worden.
In het scheikundig periodiek systeem is sinds kort een nieuw element opgenomen dat tegelijk het zwaarste is. Het element is 277 keer zwaarder dan waterstof, het lichtste van alle atomen.

Het Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt heeft nu voorgesteld element 112 de naam Copernicium te geven, met als symbool Cp, als hulde aan astronoom Nicolaus Copernicus (1473-1543) die als de wegbereider van het huidige wereldbeeld geldt.

De nieuwe naam moet wel nog goedgekeurd worden door de Internationale Scheikundige Organisatie IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) die in juni het bestaan van het element heeft bevestigd, dertien jaar na de vondst. Die bevestiging liet lang op zich wachten omdat er omvangrijke tegenonderzoeken nodig waren.

Het massarijke element was zo moeilijk op te sporen omdat het maar een fractie van een duizendste van een seconde bestaat en dan uiteenvalt. In de buitenwereld zou het element bijvoorbeeld ontstaan in het binnenste van een ster. Om op aarde zo'n reuzenatoom te kunnen verkrijgen worden twee lichtere atoomkernen in een versneller op elkaar afgeschoten en dan met elkaar versmolten. Dit vergt enorm veel energie die bovendien exact gedoseerd moet worden.

Aan de ontdekking van het element is meegewerkt door 21 wetenschappers uit Duitsland, Finland, Rusland en Slovakije.

Heliocentrisme

Nicolaas Copernicus werd op 19 februari 1473 geboren in wat nu Polen is.  Hij was was een kanunnik en een belangrijk wiskundige, arts, jurist en sterrenkundige.

Copernicus is bekend geworden door zijn heliocentrische theorie over het zonnestelsel, de theorie dat de zon in het middelpunt staat van ons zonnestelsel.

Hij publiceerde die in 1543 in "De revolutionibus orbium coelestium" (Over de omwentelingen van de hemellichamen). Deze gedachten betekenden een omwenteling in het wetenschappelijk denken van zijn tijd en in ons wereldbeeld, die ook wel de Copernicaanse revolutie genoemd wordt. In zijn tijd werd het geocentrische model van de Griekse astronoom Ptolemaeus immers nog algemeen aanvaard dat stelde dat de aarde het centrum van het zonnestelsel was.